Privacybeleid

Nieuwe Privacywet.
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze wet heeft als doel u meer controle te geven over uw persoonsgegevens. Wij informeren u dan ook hoe wij met uw gegevens om gaan en hoe wij dat in onze bedrijfsvoering waarborgen.
Wat betekent de AVG voor u?
Active Leisure werkt met persoonsgegevens en verwerkt ook persoonsgegevens van u. Wij kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw gegevens en is het dus noodzakelijk om de dienstverlening van Active Leisure te kunnen uitvoeren. Wij verzamelen echter alleen persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben. Daarnaast hebben wij met verschillende partijen verwerkersovereenkomsten gesloten:
  • Active Leisure heeft een verwerkersovereenkomst met Logifit. In dit systeem verwerkt Active Leisure de persoonlijke gegevens van u die nodig zijn bij een inschrijving van een abonnement (denk hierbij aan naam, geboortedatum, adres, emailadres, rekeningnummer).
  • Active Leisure heeft een verwerkersovereenkomst met Concapps. Deze geeft aansturing aan de website en app van Active Leisure.
  • Active Leisure heeft een verwerkersovereenkomst met Klikschema. In dit systeem kan de medewerker van Active Leisure trainingsschema’s voor u maken. Hiervoor zijn de volgende gegevens van de klant nodig: naam- en voornaam, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer.  
Wij delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen wanneer er sprake is van ingebrekestelling van betaling (zie artikel 2c van onze algemene voorwaarden) of wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij u altijd om uw toestemming.
U mag altijd aan ons vragen wat wij van u weten en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens (laten) corrigeren.
Active Leisure gebruikt beeldmateriaal voor commercieel gebruik en dit kan gepubliceerd worden op de website, app en social media. Dit is ook vermeld in de algemene voorwaarden.
Cookie instellingen